Maandag

Maandagavondwordt er les gegeven vanaf19:00 tot 20:15 uur.

Een tweede groep start vanaf 20:30 tot 21:45.


Lesrooster September- Dec 2019:

16 December tot 6 Jan Kerstvakantie


Als je een keer verhinderd bent laat het even weten. Vrijwel altijd is er dan gelegenheid de les op een ander moment in te halen. Het makkelijkst is een SMS of app. te sturen, of te bellen naar 06-81925818 of e-mail naar info@hathayogamijdrecht.nl

Een proefles is €10,-. daarna wordt de contributie berekend tot eind Dec 2019.Dit mag contant of overgemaakt worden naar IBAN: NL55ABNA0847994813 t.a.v. B. Put-Carstens te Mijdrecht.

Vermeld hierbij je naam en lesdag !

Currenttime 2019