Maandag

Maandagavondwordt er les gegeven vanaf19:00 tot 20:15 uur.Deze les is een Hatha Yoga les.

Een tweede groep start vanaf 20:30 tot 21:45. In deze hatha yoga les die wat rustiger is dan een gewone. En meer gebaseerd is op ontspanning hierdoor wordt je uitgenodigd om te kijken naar alles wat zich aandient en dit te accepteren zonder oordelen of vast te houden.

Lesrooster Januari- Juni 2020:

6 Januari eerste les

24 Feb. voorjaarsvakantie, geen les

13 april Tweede paasdag, geen les

27 April Mei vakantie

1 Juni tweede pinksterdag, geen les.

15 Juni laatste les.


Als je een keer verhinderd bent laat het even weten. Vrijwel altijd is er dan gelegenheid de les op een ander moment in te halen. Het makkelijkst is een SMS of app. te sturen, of te bellen naar 06-81925818 of e-mail naar info@hathayogamijdrecht.nl

Een proefles is €10,-. daarna wordt de contributie berekend tot eind Juni 2020.Dit mag contant of overgemaakt worden naar IBAN: NL55ABNA0847994813 t.a.v. B. Put-Carstens te Mijdrecht.

Vermeld hierbij je naam en lesdag !

Currenttime 2020