Dinsdag

Dinsdagavondwordt er les gegeven vanaf19:00 tot 20:15 uur.

Een tweede groep start vanaf 20:30 tot 21:45


LesroosterJanuari - Juni 2019:

Laatste les 25 Juni

Daarna zijn de zomerlessen op de maandagavond gaande.

Lesrooster September- Dec 2019:

Het nieuwe seizoen start weer op 3 september.

22 Oktober Herfstvakantie

17December tot 7 Jan Kerstvakantie


Als je een keer verhinderd bent laat het even weten. Vrijwel altijd is er dan gelegenheid de les op een ander moment in te halen. Het makkelijkst is een SMS of app. te sturen, of te bellen naar 06-81925818 of e-mail naar info@hathayogamijdrecht.nl

Een proefles is €10,-. De contributie vanaf Jan tot eind Juni is € 225,- of stroom je later in wordt het berekend tot eind Juni 2019.Dit mag contant per les of overgemaakt worden naar IBAN: NL55ABNA0847994813 t.a.v. B. Put-Carstens te Mijdrecht.

Vermeld hierbij je naam en lesdag !

Ik ben als docent aangesloten bij de Vereniging van Yoga docenten Nederland, dat houd in dat er diverse verzekerings maatschappijen geheel of een deel de contributie kunnen vergoeden.


Currenttime 2019