Wat is Hatha Yoga

Yoga is één van de oudste Oosterse leringen die rond 2000 tot 1500 voor Christus in geschriften zoals de “Rig Veda” beschreven werd. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en heeft een grote diversiteit aan betekenissen. Waaronder samenbrengen, verenigen en tot evenwicht brengen, wat een prachtige beschrijving geeft van wat Yoga is. Het is een manier om de juiste balans te vinden tussen lichaam en geest, denken en voelen en tussen de buitenwereld en jezelf.   

Hatha Yoga is één van de oudste vormen die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de verbinding vormt, van nature is het holistisch. Kenmerkend voor Hatha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt als middel om in jezelf die verbinding te ervaren.

Een les bevat een evenwichtige verdeling  tussen staande, zittende en liggende houdingen. De klassieke Hatha Yoga asana’s voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De adem is de dragende kracht in elke beweging. Door concentratie  op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.

Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. In elke oefening zoek  je naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht. De oefeningen variëren van subtiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden aan ieder niveau of mogelijkheden.

Daarnaast in elke les ontspanningsoefeningen, concentratie, Mindfulness en meditatie, waardoor een complete ervaring ontstaat. De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van wie je werkelijk bent.  

© Currenttime 2019