Contact opnemen

Ben je geļnteresseerd of wilt u meer informatie? neem dan gerust contact met ons op. 

Email naar info@hathayogamijdrecht.nl   

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

of bel naar  06-81925818


Brenda Put-Carstens is aangesloten bij de Vereniging van Yoga docenten Nederland, dat houd in dat er diverse verzekerings maatschappijen geheel of een deel de contributie kunnen vergoeden. Ik sta ingeschreven bij VYN onder nummer: 4212

Rekening nummer: NL55ABNA0847994813 t.a.v. B. Put-Carstens te Mijdrecht. Bij overmaken van contributie vermeld duidelijk je naam en lesdag of welke workshop je volgt !

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53343735
Privacy Statement

Bij Hatha Yoga Mijdrecht worden yoga en mindfulness/mediatie lessen gegeven, individule en klassikale zwangerschaps begeleiding verzorgd. Auriculotherapie en prive sessies voor bijvoorbeeld bekkenbodem of andere specifieke lichamelijke klachten. Voor het contact met cursisten regeistreren wij de persoonsgegevens van mensen die via de site van Hatha yoga Mijdrecht en via e-mail contact met ons zoeken. Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen, roosters en workshops en te informeren over allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten van de school. Daarnaast worden enkele gegevens gebruikt voor aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten voor onze workshops en het toesturen van facturen. We registreren daartoe de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam,
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres
  • De gevoelige en persoonlijke persoonsgegevens die belangrijk zijn voor het beoefenen van Yoga. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Wij maken op deze site geen gebruik van cookies.

Hatha Yoga bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: uiterlijk 2 jaar na einde laatste afname van een les. Worden er geen reguliere lessen meer gevolgd maar wilt u wel op de hoogte blijven, behouden we uw mail adres in een adressenbestand totdat er geen prijs meer wordt gestelt op informatie. Dit kan per mail worden gemeld aan info@hathayogamijdrecht.nl dan wordt het mail adres direct verwijderd.


© Currenttime 2020